آموزش

شرکت کمان دوره های آموزشی خود را در ۲ سطح برگزار می نماید:

۱- مدیریت سیستم:    – ویژه راهبر سیستم

۲- کاربری سیستم:    – ویژه کاربران نظارت تصویر

رئوس محتوای این دوره ها به شرح زیر است :

روزهای دوشنبه هر هفته ساعت ۲ الی ۵ بعد از ظهر کلاسهای رایگان آموزشی در شرکت برگزار می شود.

مشتریان شرکت می توانند حداقل یک هفته قبل از تاریخ مورد نظر نمایندگان خود را برای شرکت در دوره های آموزشی رایگان به شرکت کمان معرفی نمایند.

بازدید: 998