درخواست نمایندگی

شرکت کمان، محصولات خود را از طریق نمایندگان به مشتریان ارائه می دهد. شکل زیر نحوه ی ارتباط شرکت کمان، نمایندگان و مشتریان را نشان می دهد:

 

در صورت تمایل به اخذ نمایندگی شرکت پردازش تصویر کمان، فرم پیوست شده را تکمیل و به آدرس info@kaman.ir ارسال نمایید. پس از بررسی و احراز شرایط اولیه متقاضی، اقدامات ارائه نمایندگی انجام می شود.

 

دانلود فرم درخواست نمایندگی

بازدید: 191