شرایط نمایندگی

شرکت پردازش تصویر کمان، با یک برنامه مشخص در راستای مشارکت و همکاری با شرکت‌های توانمند در حوزه حفاظت تصویری و مدیریت ترافیک شهری براساس شرایط ذیل با شرکای تجاری خود همکاری می‌کند.

– ارایه قیمت مناسب با تخفیف ویژه برای شرکای تجاری براساس توان و سابقه آنان
– معرفی مشتریان به شرکای تجاری در حوزه جغرافیایی فعالیت آنان
– فرآهم آوردن اطلاعات و مستندات تبلیغاتی محصولات
– درج نام و مشخصات شرکای تجاری در وب سایت
– آموزش پرسنل شرکای تجاری برای امور فنی و فروش
– همکاری و مساعدت در خصوص طراحی و اجرای پروژه‌ها

 

روند اعطای نمایندگی، توسط شرکت پردازش تصویر کمان، به شرح زیر می باشد:

 

بازدید: 651