مجوزها و گواهینامه ها

 

 

تاییدیه شرکت نفت

تاییدیه توسط گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)

 

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران

 

گواهی تایید فنی نرم افزار شیردال

 

 

 

مشخصات فنی نرم افزار شیردال

 

 

 

 

 

 

بازدید: 1644