در یک تعریف ساده، مدیریت هوشمند حمل و نقل، ITS (Intelligent Transportation System) استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته نظیر رایانه، نرم‌افزارها، سنسورها، تجهیزات ارتباطی و کنترلی در امور حمل و نقل و در راستای حفظ جان و سلامت جامعه، صرفه‌جویی در زمان و پول، مصرف بهینه انرژی، حفظ محیط زیست و سهولت حمل و نقل است.

ITS از بخش‌های زیادی تشکیل می‌شود که سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک، ATMS (Advance Traffic Management System) از ارکان اصلی آن است.

سیستم مدیریت پیشرفته ترافیک (ATMS)

مفهوم و کاربری ATMS براساس موارد زیر دسته‌بندی می‌شود:


۱) جمع‌آوری اطلاعات
۲) مدیریت و کنترل خیابان‌ها و معابر
۳) مدیریت و کنترل بزرگراه‌ها
۴) کنترل محلی ترافیک
۵) توزیع اطلاعات ترافیکی به مردم
۶) کاربری‌های خاص