پشتیبانی

خدمات پشتیبانی:

۱- خدمات پشتیبانی:
– کلیه فروش های لیسنس های نرم افزار شرکت شامل تضمین خدمات پشتیبانی بر اساس SLA شرکت می باشد.
– کلیه فروش ها از زمان فروش به مدت یک سال مشمول خدمات پشتیبانی و ارتقای محصولات بصورت رایگان می باشد.
– برای ارتقای محصولات، مشتری می بایست دارای قرارداد پشتیبانی باشد.
۲- نصب و آموزش رایگان :
خدمات نصب و آموزش نرم افزار به شرح زیر تعیین می گردد:
– برای تعداد خریدهای زیر ۱۰۰ لیسنس در محل شرکت رایگان است.
– نصب و آموزش برای خرید های بیش از ۱۰۰ لیسنس در محل مشتری برای یک محل/سایت رایگان است.
۳- خدمات پشتیبانی حضوری:
– در صورت درخواست مشتریان خدمات پشتیبانی بصورت حضوری ارائه می شود. شرایط ارائه این خدمات در توافقنامه سطح خدمات شرکت ارائه شده و با توجه به نوع خدمات با مشتریان هماهنگ می شود.
– هر گونه خدمات پشتیبانی حضوری برای مشتریانی که دارای قرارداد پشتیبانی نیستند، مشمول هزینه پشتیبانی جداگانه خواهند شد.
۴- هزینه های خدمات پشتیبانی غیر حضوری:
– برای مشتریانی که دارای قرارداد خدمات پشتیبانی هستند رایگان می باشد.
– برای مشتریانی که شامل خدمات پشتیبانی نمی شوند، برای بار اول رایگان و دفعات بعد در صورت عدم تمدید مدت پشتیبانی مجاز نیست.
۵- خدمات نمایندگی ها
– کلیه نمایندگی های شرکت بر اساس این دستورالعمل خدمات مربوط به نصب و پشتیبانی را ارائه می نمایند.

لطفا پیام خود را ارسال کنید

متاسفانه الان آنلاین نیستیم ولی میتوانید پیامتان را بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ دهیم

مرسی که مارا برای راهنمایی انتخاب کردین...

پس از نوشتن پیام روی ENTER کلیک کن