13 ژانویه 2020

SheerDaalX Server 5.7.2.466

26 نوامبر 2019

SheerDaalX Server-5.7.2.450

17 سپتامبر 2019

آغاز صادرات نرم افزار شیردال

در سال رونق تولید ، صادرات نرم‌افزار بومی ایرانی به کشور‌های دیگر به همت متخصصان معتقد و متعهد شرکت پردازش تصویر کمان ، به تحقق پیوست و نرم‌افزار مدیریت و پایش تصویر شیردال در خارج از کشور نصب و راه اندازی شد .
28 آگوست 2019

SheerDaalX Server-5.7.2.439