26 فوریه 2019

حضور شرکت پردازش تصویر کمان در نمایشگاه ایپاس ۹۳

26 فوریه 2019

حضور شرکت پردازش تصویر کمان در نمایشگاه ایپاس ۹۴

26 فوریه 2019

حضور شرکت پردازش تصویر کمان در نمایشگاه ایپاس ۹۵

26 فوریه 2019

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی(ایپاس)

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی(ایپاس) ۲۴ تا ۲۷ مهرماه سال جاری در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود.
به گزارش ستاد خبری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم و تجهیزات پلیسی ، امنیتی و ایمنی(ایپاس)، این نمایشگاه از روز دوشنبه بیست و چهارم تا پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه سال جاری در مصلی امام خمینی (ره) برپا می شود.