19 فوریه 2019

قابلیت و امکانات شیردال و یوزتا

قابلیت ها و امکانات شیردال و یوزتا را در این مقاله شرح می دهیم :
۱- بهره گیری از سال ها تجربیات متخصصین و کارشناسان ایرانی
۲- تسلط، آگاهی و تجربه در استفاده از استانداردهای بین المللی
۳- دانش فنی و کاربردی در سیستمهای مدیریت منابع صوتی و تصویری