نرم افزار نظارت تصویر شیردال پویا


برنامه نظارت تصویر شیردال پویا

برای سازمان‌هایی که دارای سایت‌های نظارتی گوناگون هستند و کاربران این سایت‌ها بر اساس مجوزهای دسترسی از طریق ارتباط بین سایت‌ها می‌توانند به تصاویر مربوطه در سایت‌ها دسترسی داشته باشند. برخی از سازمان‌ها بدلیل تعدد دوربین‌ها و امکان بکارگیری چند سرور همزمان نیز می‌توانند از شیردال پویا استفاده نمایند. در این نسخه مدیریت عملیات و دسترسی‌های شیردال در هر سرور در همان سرور قابل تعریف است و محدودیتی به لحاظ تعداد سرور، دوربین و کلاینت‌ها وجود ندارد. در این نسخه یک کلاینت قادر به مشاهده و مدیریت دوربین‌های نصب شده بر روی چندین سرور بطور همزمان است. 

شیردال پویا

سامانه نظارت تصویر پویا با قابلیت های ویژه:

– اتصال همزمان یک یا چند کلاینت (یا کاربر) به یک یا چند سرور
– امکان معماری ارتباط بین سازمانی در دسترسی به دوربین‌ها با لحاظ مجوز دسترسی‌ها
– مدیریت دسترسی به سرورها و کلاینت ها بصورت متمرکز
–همراه با قابلیت های پردازش تصاویر
– پشتیبانی از پروتکل امنیتی SSL
– شبکه SNMP
– شبکه Multicast
– تعداد دوربین نامحدود
– تعداد سرور نامحدود