شناسای تمامی پلاک های ‌ایران در یوزتا

شناسای تمامی پلاک های ‌ایران در یوزتا

نرم افزار پلاک خوان یوزتا با بهره‌گیری ازهوش مصنوعی، آموزش الگوریتم‌های یادگیری عمیق و تکنیک‌های پردازش تصویر قادر به شناسایی تمام پلاک‌های استاندارد ایران اعم از شخصی، دولتی، عمومی، سیاسی، نظامی و دیپلمات و… می باشد واین ویژگی نرم افزار پلاک خوان باعث شده تا کارایی و بهره وری بیشتری برای مشتریان ما به ارمغان بیاید.

با کمان هدف در تیررس شماست

مطالب مرتبط