مدیریت یکپارچه و متمرکز

مدیریت یکپارچه و مرکزی پارکینگ‌ها در یوزتا

مدیریت متمرکز و همزمان چندین پارکینگ با درب‌های متعدد ورود و خروج ،یکی از قابلیتهای ویژه سامانه پلاکخوان یوزتا است که علاوه بر مدیریت و نظارت پارکینگ‌ها، کلیه اطلاعات مانیتورینگ تردد موجب افزایش امنیت و کارآمدی حفاظت خواهد شد. با استفاده از یوزتا، مدیریت، کنترل و امنیت پارکینگ‌های خود را ارتقا دهید.

با کمان هدف در تیررس شماست

مطالب مرتبط