صادرات نرم افزار شیردال

آغاز صادرات نرم افزار شیردال

خبر مهم !

آغاز صادرات نرم افزار شیردال

در سال رونق تولید ، صادرات نرم افزار شیردال بومی ایرانی به کشور‌های دیگر به همت متخصصان معتقد و متعهد شرکت پردازش تصویر کمان ، به تحقق پیوست و نرم‌افزار مدیریت و پایش تصویر شیردال در خارج از کشور نصب و راه اندازی شد .

این دستاورد مهم و مبارک در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی و دانش بنیان آن هم در اوج تحریم‌های ظالمانه دشمنان جمهوری اسلامی ایران را به فال نیک میگیریم

مطالب مرتبط