مراکز صنعتی و تولیدی

مراکز صنعتی و تولیدی اعم از نیروگاهی، پالایشگاه‌ها، آب و فاضلاب و کارخانجات به قدری در سلامت و امنیت عمومی مهم و ضروری هستند که هر گونه اختلال در فعالیت‌های آنها می‌تواند تاثیرات بسیار زیادی در کشور بدنبال داشته باشد. حفاظت فیزیکی اینگونه مراکز و اماکن نیاز به استفاده از محصولات تایید شده از لحاظ فنی و امنیتی دارند.