شرکت پردازش تصویر کمان همواره با حمایت از تیم کاری خود در حال ارتقا و جستجوی بهترین هاست. کسانی با دانش، پشتکار و اشتیاق و تعهد می توانند برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت و  همکاری در  تیم کمان راه خود را هموار کنند .

فرصت های شغلی در شرکت کمان

آنچه باید برای همراهی با تیم کمان بدانید!

فرصت های شغلی

در کمان، نشدن و نتوانستن معنا ندارد

فرصت های شغلی

در مسیر پیشرفت به شما کمک می‌کنیم

ساعت کاری شما میتواند شناور باشد.

فرصت های شغلی

مشارکت و دادن نظر حق شماست.

Icon-Senior-Backend-Developer

Senior Backend Developer

Icon-Senior-Frontend-Developer

Senior Frontend Developer

Icon-Senior-Devops-Engineer

Senior Devops Engineer

Icon-Senior-AI-&-Video-Analytic-Developer

Senior AI & Video Analytic Developer

Icon-B2B-Sales-Specialist

B2B Sales Specialist

Icon-iOS-Developer

iOS Developer

Icon-Android-Developer

Android Developer

Icon-Software-Test-Engineer

Software Test Engineer

Icon-Customer-Support-Specialist

Customer Support Specialist

Icon-Content-Writer-(Persian)

Content Writer (Persian)

Icon-Content-Writer-(English)

Content Writer (English)

پیمایش به بالا