فرصت های شغلی

شرکت پردازش تصویر کمان با در اختیار داشتن چندین محصول متنوع، هر روز گام‌های محکم‌تری را برای توسعه و پوشش بازارهای داخلی و خارجی برمی‌دارد و در این مسیر به همگامی افرادی مثل شما نیاز داریم.

آن‌چه باید برای همراهی با ما بدانید

– Senior Backend Developer
– Senior Frontend Developer
– Senior Devops Engineer
– Senior AI & Video Analytic Developer
– iOS Developer
– Android Developer
– Software Test Engineer
– Customer Support Specialist
– B2B Sales Specialist
– Content Writer (Persian)
– Content Writer (English)