بنادر و فرودگاه ها

جابجایی میلیون‌ها انسان و میلیاردها دلار کالا به وسیله دریا، هوا، جاده و ریل و با استفاده از مبادی مواصلاتی یعنی فرودگاه‌ها، بنادر و ترمینال‌ها صورت می‌گیرند. کارایی مناسب در مسیرهای ارتباطی و مبادی کلیدی و حساس با سه عامل سرعت، هزینه و ایمنی سنجیده می‌شوند. امنیت سایبری و حفاظت فیزیکی نقش کلیدی و اساسی در کیفیت و کارایی مسیرها و مبادی ورود و خروج کالا و مسافر ایفا می‌کنند.