دانلود نرم افزار شیردال

تعداد دوربین: 16

تعداد سرور: 1

ذخیره سازی: استاندارد

پروتکل امنیتی: استاندارد

قابلیت ارتقا: دارد

اعتبار حساب: نامحدود

ویژه کاربران برای آشنایی با نرم افزار

پشتیبانی: تماس با واحد فروش