محاسبه فضای ذخیره سازی و پهنای باند :

چه مقدار فضای ذخیره سازی برای دوربین ها نیاز دارید؟ برای ضبط تصاویر دوربین ها برای ۷ روز چه میزان فضای ذخیره سازی نیاز دارد ؟

چه میزان پهنای باند برای مجموع دوربین های خود نیاز دارید؟ برای پاسخ به این سوالات اطلاعات جدول زیر را تکمیل کنید

فضای ذخیره سازی مفید : تعداد کل هارد : پهنای باند :