مدیریت، تجمیع تصاویر و مانیتورینگ مرکزی

مدیریت، تجمیع تصاویر و مانیتورینگ مرکزی

قابلیت تجمیع تصاویر در شیردال ، برای سازمان‌ها و مجموعه‌هایی توصیه می‌شود که دارای شرایط زیر هستند:

  -داشتن شعب/دفاتر/فروشگاه‌ها در محل‌های جغرافیایی متفاوت در داخل یا خارج از کشور

 – داشتن دوربین‌های مداربسته آنالوگ و یا دیجیتال در شعب/دفاتر فروشگاه‌ها (از هر نوع و برندی)

با کمان هدف در تیررس شماست

مطالب مرتبط