مدیریت و تجمیع تصاویر شیردال

مزایای مدیریت و تجمیع تصاویر شیردال

مزایای استفاده از مدیریت و تجمیع‌ تصاویر شیردال برای سازمان‌های بزرگ عبارتند از:

 • امکان استفاده از تجهیزات و امکانات موجود
 • کاهش هزینه خرید، نصب و نگهداری تجهیزات
 • انعطاف‌پذیری در فضای ذخیره‌سازی
 • سهولت تغییرات در قابلیت‌های نرم‌افزاری
 • مانیتورینگ و نظارت مرکزی و محلی همزمان
 • دسترسی و مدیریت مناسب‌تر منابع
 • انعطاف‌پذیری در میزان فضای ذخیره‌سازی
 • کاهش هزینه‌های مدیریت و پایش تصاویر
 • ساختار تکرارپذير و ایمن برای شرایط بحرانی
 • یکپارچگی و ترمیم و بازیابی شرایط به سرعت
 • امنیت سایبری و فیزیکی بالا
 • توسعه و پوشش سریع در کل کشور
 • پردازش و آنالیز تصاویر بصورت مرکزی
 • یکپارچه‌سازی و امکان اتصال به سایر سیستم‌ها

مطالب مرتبط