شیردال

کاربرد دیگری از شیردال

تخریب، سرقت، اغتشاش و حوادثی نظیر آتش‌سوزي، زلزله و یا طوفان سبب از بین رفتن مدارک و شواهد شامل دوربین‌ها و تجهیزات ضبط تصاویر خواهد شد. اگر علاوه بر تجهیزات ضبط محلی، ثبت تصاویر در یک مرکز مستقل نیز انجام شود، امکان از بین رفتن تصاویر وجود نخواهد داشت. نرم‌افزار شیردال بدون وابستگی به برند دوربین‌ها و همچنین تجهیزات ضبط محلی این مهم را فرآهم آورده است. 

  تامین امنیت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و خطر خبر نمی‌کند!

با کمان هدف در تیررس شماست

مطالب مرتبط