سایت های ارتباطی و مخابراتی

ارائه دهندگان خدمات فنآوری اطلاعات و ارتباطات علاوه بر مقوله‌های امنیت سایبری در خصوص امنیت و حفاظت فیزیکی نیز با مشکلات و چالش‌های بزرگی روبرو هستند. شبکه‌های ارتباطی در سطح کشور گسترده شده و تنوع بسیاری دارند. دیتاسنترها، دکل‌ها، سایت‌های ارتباطی و کانال‌های ارتباطی نیاز جدی به امنیت و حفاظت فیزیکی خاص و ویژه دارند.