پروانه بهره برداری

اخذ پروانه بهره برداری نرم افزار

اخذ پروانه بهره برداری نرم افزار :
شرکت پردازش تصویر کمان موفق به دریافت پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنعت معدن تجارت گردید

شرکت پردازش تصویر کمان علاوه بر اخذ پروانه بهره برداری نرم افزار ، موفق به کسب مجوزهای بسیاری در خانواده سامانه نظارت و پایش تصویر شیردال و سامانه پلاک خوان یوزتا شده است

برخی از مجوزهای شرکت پردازش تصویر کمان به شرح ذیل میباشد :
گواهی ارزیابی امنیتی محصول از مرکز تحقیقات انفورماتیک (افتا)
پروانه فعالیت در حوزه خدمات فنی افتا
گواهی موقت تایید و ثبت نرم افزار
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک
گواهی تایید فنی نرم افزار برای سامانه نرم افزار خانواده شیردال از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای
گواهینامه عضویت در اتحادیه شرکت های فنی مهندسی حفاظت الکترونیک و شبکه های ایمنی
مجوز وزارت ارشاد برای سامانه نرم افزار پلاک خوان یوزتا
مجوز وزارت ارشاد برای سامانه نرم افزار نظارت و پایش تصویر شیردال
گواهی تایید فنی نرم افزار برای سامانه نرم افزار پلاک خوان یوزتا
و غیره

مطالب مرتبط