پلاک خوان یوزتا

امکان اتصال نرم افزار یوزتا به تجهیزات جانبی