با کمان هدف در تیررس شماست!

محصولات

نرم افزار شیردال

شیردال

محصولات "خانواده شیردال" بعنوان یکی از اجزای مهم و پایه‌ای محصولات تعریف شده، امکان مدیریت و نظارت بر منابع تصویر برای دوربین‌های مدار بسته را میسر نموده است.

پلتفرم ابریکم

ابریکم

پایش تصویر برای سازمان‌های کوچک و متوسط تا 8 هزار دوربین و سایت‌های متعدد در سطح کشور و بدون وابستگی به برند و مدل دوربین

لوگوی ویستا

ویستا

پایش تصویر برای سازمان‌های بزرگ تا بیست هزار دوربین و سایت‌های متعدد توزیع شده در سطح کشور و بدون وابستگی به برند و مدل دوربین

یوزتا

پلاکخوان پارکینگی هوشمند بر مبنای هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای پوشش چندین درب ورود و خروج خودرو بطور همزمان و بدون وابستگی به برند و مدل دوربین

ما متعهد به پیشرفت هستیم

ما متعهد به پیشرفت، بهبود و سادگی محصولات
و ایجاد رابطه کاری بلندمدت با مشتریان هستیم.

راهــکارها

فروشگاه‌ها و مراکز تجاری
کمان,پردازش تصویر
ساختمان های اداری و مسکونی
پایش تصویر ابری
دانشگاه ها و مراکز آموزشی
بانک ها و موسسات مالی
نظارت تصویر,پردازش تصویر
بنادر و فرودگاه ها و ترمینال ها
نظارت تصویر,پردازش تصویر
بیمارستان ها و مراکز درمانی
08
گمرکات و ترمینال ها و انبارهای حمل و نقل
نظارت تصویر,پردازش تصویر
امنیت شهر هوشمند
مشتریان
مشتریان ما اعتبار ما هستند
گواهینامه ها
گواهینامه ها، مجوزها و پروانه های فعالیت