کمان با همکاری تیم حرفه‌ای خود علاوه بر خدمات رسانی به مشتریان، زمانی را برای رساندن آگاهی به مشتریان و کاربران مشتاق به یادگیری اختصاص می‌دهد. تمامی وبینارها و مباحث فنی را در این صفحه دنبال کنید.

وبینارها-و-دوره-های-آموزشی

اهمیت تعریف کاربر روی دوربین و تعیین سطح دسترسی

به منظور بهره گیری صحیح و بهینه از امکانات دوربین های نظارتی لازم است تنظیمات دوربین اعم از کیفیت تصویر، آدرس شبکه، چرخش و کنترل و نیز تعریف کاربر بر اساس نیاز و شرایط موجود دوربین و پروژه تعریف گردند.

چه بسا پروژه هایی که با تعریف نادرست هریک از این متغیر ها با خروجی نامناسب مواجه شده و کل کار زیر سوال رفته است.

براین اساس ضروری است که کارشناسان فنی شناخت لازم و کافی بر تجهیزات موجود داشته باشند تا بتوانند با پیکربندی مناسب شبکه و دوربین بهترین عملکرد دوربین را فراهم نمایند.

یکی از مواردی که استفاده از دوربین را برای مقاصدمختلف مهیا می سازد امکان تعریف کاربران مختلف با دسترسی های متفاوت روی دوربین است.

با استفاده از این گزینه می توان کاربران مختلف را برای به کارگیری دوربین برنامه ریزی کرد. به عنوان مثالی برای این موضوع دوربین هایی که به صورت مشترک در دو سیستم نظارت تصویری اضافه شده اند و هریک کاربران خاص خود را دارند می توانند بدون ایجاد خللی درعملکرد دوربین وظایف محوله خود را در قبال نظارت و مانیتورینگ انجام دهند. برای روشن شدن موضوع نمونه ای از تعریف کاربر در دوربین های Axis ارائه شده است.

در شکل زیر منو مربوط به تعریف کاربر با سه گروه دسترسی پیش فرض در دوربین Axis نشان داده شده است.

تعریف کاربر روی دوربین

همانطوری که از تصویر پیداست تعریف کاربر در سه گروه کاربری Viewer, Operator و Administrator و امکان تعریف کنترل PTZ برای هر کاربر وجود دارد. باید توجه کرد که محدودیتی برای تعداد log in های هر کاربر یک گروه وجود دارد.

یعنی با یک کاربر تعریف شده روی دوربین به تعداد محدود می توان به دوربین متصل شد. در برخی دوربین ها نظیر Axis چنانچه تعداد session های اتصالی به دوربین از طریق یک کاربر از حد معینی بیشتر باشد توانایی کنترل دوربین از دسترس خارج شده و تنها با برگشتن به تنظیمات کارخانه به وضعیت نرمال بر می گردد.

علاوه بر تعریف کاربر روی سه گروه متفاوت، در موضوع چرخش دوربین ها می توان اولویت بندی نیز انجام داد. یعنی براساس اولویتی که کاربران دارند ، امکان چرخش و زوم دوربین را می توانند کنترل کنند. در شکل زیر منوی مربوط به این گزینه در دوربین های Axis نمایش داده شده است.

تعریف کاربر روی دوربین

در پایان باید متذکر شد برای عملکرد مطلوب و بدون اشکال دوربین های نظارتی لازم است امکانات و نواقص دوربین به طور کامل توسط کاربران شناسایی شود تا بر اساس نیاز مجموعه تنظیمات بهینه روی دوربین اعمال گردد.

مطالب مرتبط

پیمایش به بالا