محاسبه فضای ذخیره دوربین

بخش جدید محاسبه فضای ذخیره به سایت اضافه شد

محاسبه فضای ذخیره در سایت کمان : چه مقدار فضای ذخیره سازی برای دوربین ها نیاز دارید؟ برای ضبط تصاویر دوربین ها برای 7 روز چه میزان فضای ذخیره سازی نیاز دارد ؟

برای پاسخ به این سوالات میتوانید به صفحه‌ی پشتیبانی سایت و به بخش محاسبه فضای ذخیره سازی رفته و کافیست تعداد دوربین های خود ، فریم ریت و همچنین تعداد روزها برای ذخیره سازی را وارد کنید تا فضای مورد نیاز برای ذخیره سازی تصاویر دوربین ها را بدست اورید.
همچنین میتوانید با کلیک کردن روی لینک زیر وارد صفحه شوید .

محاسبه فضای دخیره سازی برای دوربین ها

مطالب مرتبط