NVR مانا

شرکت پردازش تصویر کمان NVR مانا را به بازار عرضه کرد

NVR مانا :

شرکت پردازش تصویر کمان یکی از جدیدترین محصولات خود را در قالب NVR مانان وی ار مانا) را با مشخصات فنی زیر به بازار عرضه نمود. این محصول با در نظرگرفتن نیاز مشتریان برای داشتن دستگاهی standalone و دارای قابلیت های نرم افزار شیردال طراحی و تولید شده است.

NVR مانا

مطالب مرتبط