قابلیت و امکانات شیردال و یوزتا

قابلیت و امکانات شیردال و یوزتا

قابلیت ها و امکانات شیردال و یوزتا را در این مقاله شرح می دهیم :

۱- بهره گیری از سال ها تجربیات متخصصین و کارشناسان ایرانی

۲- تسلط، آگاهی و تجربه در استفاده از استانداردهای بین المللی

۳- دانش فنی و کاربردی در سیستمهای مدیریت منابع صوتی و تصویری

۴- تجربه و دانش فنی در آرشیو و نگهداری منابع صوتی و تصویری

۵- دانش بنیان بودن مجموعه با تاییدیه دفتر ریاست جمهوری

۶- نوآوری و بومی سازی سیستمهای پخش و ضبط منابع صوتی و تصویری

۷- بکارگیری تکنولوژی نوین در طراحی و اجرای هر سیستم

۸- همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی کشور

مطالب مرتبط