محاسبه حجم هارددیسک

محاسبه حجم هارددیسک مورد نیاز سیستم های نظارت تصویری

محاسبه حجم هارددیسک مورد نیاز سیستم های نظارت تصویری :

در سیستم های نظارت تصویری یکی از مواردی که همواره مورد توجه است محاسبه حجم هارددیسک است.

با توجه به تعداد دوربین ها و نوع آنها و نیز مدت زمان برنامه ریزی شده برای ضبط رویداد ها می توان فضای ذخیره سازی را پیش بینی کرد.

در جدول زیر با این فرض که دوربین ها همگی از نوع full HD بوده و نیز به صورت ۲۴ ساعت شبانه روز ضبط می کنند، فضای ذخیره سازی موردنیاز محاسبه شده است.

محاسبه فضای هارددیسک

شرکت پردازش تصویر کمان

مطالب مرتبط