کیفیت تصویر

مفاهیم اصلی کیفیت تصویر

مفاهیم اصلی کیفیت تصویرعبارتند از :

۱-۱- پیکسل Pixel :

یکی از مفاهیم اصلی کیفیت تصویر پیکسل است.

تصور رایج غلط در افراد این است که (پیکسل = دقت = کیفیت) است.

در حقیقت پیکسل تعیین کننده پتانسیل کیفیت تصویر است اما عوامل مهم دیگری هم نقشی اساسی در کیفیت تصویر خروجی دارند.

در این یادداشت توضیحات لازم برای تشخیص بهتر عوامل موثر در وضوح و کیفیت تصویر ارائه می شود.

اگر چه تصور عمومی این است که هرچقدر تعداد هر پیکسل در یک تصویر بیشتر باشد، کیفیت آن تصویر بیشتر است ولی واقعیت این است که اندازه تصویر نیز تعیین کننده است و به همین دلیل واحد اندازه گیری PPF: Pixel_Per_Foot تعریف شده است تا تعداد پیکسل در هر فوت (حدود ۳۰ سانتیمتر) عرض تصویر بیان شود.

بیان عمومی صحیح عبارت اخیر این است که هرچقدر تعداد پیکسل بیشتری در یک واحد عرض وجود داشته باشد تصویر حاصل واضح تر و شفاف تر و با کیفیت تر نمایش داده می شود.

یک تصویر دارای ۱۵۰ پیکسل یعنی اینکه مجموع تعداد پیکسل های موجود در آن ۱۵۰ می باشد که در سطر و ستون های یک تصویر مستطیل یا مربع قابل تعریف هستند.

( برای مثال هر سطر ۱۰ پیکسل و هر ستون ۱۵ پیکسل ) بنابراین تصاویر ۱ مگاپیکسل شامل همین مشخصه تعداد پیکسل در این تصویر می باشد.

مشخصه PPF میزان تراکم پیکسل را تصویرنشان میدهد.

مثلا” در دوربینی با رزولوشن مشخص هر قدر صورت فرد به دوربین نزدیک تر باشد PPF صورت آن فرد بالاتر می رود و به همین صورت در یک فاصله ثابت هر قدر زاویه دید دوربین کمتر شود ( به عبارت دیگر لنز دوربین زوم شود) PPF آن بیشتر می شود.

برای مثال با یک دوربین ۲ مگا پیکسل با زاویه دید ۵۰ درجه تصویر مناسبی از چهره یک فرد می توان داشت. در این مثال PPF با مقدار ۴۰ محاسبه شده است. ( فاصله حدود ۱۴متر)

به همین دلیل برای تشخیص چهره و یا پلاک می بایست میزان PPF را نیز محاسبه کرد، PPF 40 وضوح مناسبی برای تشخیص پلاک و یا چهره دارد.

لذا در نرم افزار های تشخیص چهره و یا پلاک خوان ، برای به دست آوردن زاویه دوربین و فاصله دوربین از پلاک و و لنز دوربین و استفاده از حداقل مقدار PPF برای تشخیص تصویر، محاسبات دقیقی باید انجام شود.

www.kaman.ir

مطالب مرتبط