پرسش های رایج

تمامی پلاک های استاندارد و متداول خودرو شامل پلاک های شخصی، عمومی، دولتی و نظامی شناسایی و ثبت می شوند

اگر تمامی تنظیمات اولیه مورد نیاز رعایت شود مشکلی وجود نخواهد داشت

چنانچه دوربین و سخت افزار به صورت مناسب انتخاب شود و شرایط نور مطابق با توصیه های کارشناسان فنی باشد میزان خطا ناچیز خواهد بود

Visits: 8

error: امکان کپی برداری وجود ندارد!