رابطه-امنیت-فیزیکی-امنیت-دیجیتالی
وبلاگ

رابطه امنیت فیزیکی و امنیت دیجیتالی

امنیت فیزیکی و امنیت دیجیتالی دو جنبه و سنگ بنای اصلی حفاظت از سرمایه‌های مادی و انسانی، اموال و دارایی‌ها و داده‌ها هستند. اگرچه ممکن است این دو متمایز به نظر برسند اما بیش از آن چیزی که تصور می‌شود در هم تنیده شده‌اند. داشتن یک استراتژی امنیتی یکپارچه شامل امنیت فیزیکی و امنیت دیجیتال برای کسب‌وکارهای امروزی یک الزام است.