نام نویسنده: a.ilkhani

هوش مصنوعی
مقالات

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به سامانه‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند واکنش‌هایی مشابه رفتارهای هوشمند انسانی از جمله درک شرایط پیچیده،شبیه‌سازی فرایندهای تفکری را داشته باشند

پیمایش به بالا