نرم‌افزار-دوربین-مدار-بسته

تغییر اجتناب‌ناپذیر است، اما رشد اختیاری است! (چالش یادگیری نرم افزار جدید)

چرا استفاده از یک نرم‌افزار جدید ممکن است دشوار به نظر برسد؟ ​ در جهان تکنولوژی که بطور دایم محصولات و امکانات و نرم افزار ها در حال تحول هستند، فقط “تغییر” ثابت است! با این حال، ما به عنوان انسان، اغلب در مقابل تغییرات مقاومت می‌کنیم، به خصوص وقتی صحبت از فناوری و نرم‌افزار می‌شود. این مقاومت اغلب ریشه در زمان لازم برای یادگیری و ترس از ناشناخته دارد. اما آیا استفاده از یک نرم‌افزار جدید همیشه به معنای دشواری و عدم کارآیی است؟ درک منحنی یادگیری: منحنی یادگیری نشان دهنده زمان و تلاش مورد نیاز برای کسب یک مهارت جدید یا درک یک مفهوم جدید است. هر نرم‌افزار یا مهارتی، منحنی یادگیری خاص خود را دارد. این یک سفر از مبتدی به متخصص است و هر مرحله در این بین بخشی از فرآیند یادگیری است. پایبندی برای آسایش: پایبندی به چیزهایی که می‌دانیم آرامش خاصی دارد. رابط‌های آشنا، میانبرهای شناخته شده و نتایج قابل پیش‌بینی به ما احساس راحتی می‌دهند. با این حال، این راحتی گاهی اوقات می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد. در حالی که آنها احساس آرامش را منتقل می‌کنند، می‌توانند یک خطر بالقوه امنیتی محسوب شوند. در مقوله فنآوری که به سرعت در حال تحول

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش ولوم

آموزش پایش تصویر شیردال بخش ولوم (قسمت دهم)

شیردال به عنوان نرم‌افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش چیدمان و ویدیو وال

آموزش پایش تصویر شیردال بخش چیدمان و ویدیو وال (قسمت نهم)

شیردال به عنوان نرم‌افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش پلی بک و نحوه زوم

آموزش پایش تصویر شیردال بخش پلی بک و نحوه زوم (قسمت هشتم)

شیردال به عنوان نرم‌افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش کاربران

آموزش پایش تصویر شیردال بخش کاربران ( قسمت هفتم)

شیردال به عنوان نرم‌افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش روال ها ( قسمت ششم)

آموزش پایش تصویر شیردال بخش روال ها ( قسمت ششم)

شیردال به عنوان نرم‌افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش زمان بندی (قسمت پنجم)

آموزش پایش تصویر شیردال بخش زمان بندی (قسمت پنجم)

شیردال به عنوان نرم‌افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش اضافه کردن نقشه ( قسمت چهارم)

آموزش پایش تصویر شیردال بخش اضافه کردن نقشه ( قسمت چهارم)

شیردال به عنوان نرم افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
آموزش پایش تصویر شیردال بخش اضافه و تنظیم دوربین (قسمت سوم)

آموزش پایش تصویر شیردال بخش اضافه و تنظیم دوربین (قسمت سوم)

شیردال به عنوان نرم‌افزار مدیریت و نظارت بر منابع تصویری مهمترین مولفه در یک سیستم مدیریت و نظارت بر دوربین‌های مدار بسته است. این ویدئو به همراه ویدئو های دیگر همگی شامل 10 عدد فیلم می باشد که نحوه ی کاربری نرم افزار شیردال را آموزش می دهد.

بیشتر بخوانید »
پیمایش به بالا