مقالات

vmsnvr
مقالات

مقایسه NVR و VMS

مقایسه NVR و VMS : یک دستگاه NVR با کیفیت و نیز یک نرم افزار مدیریت منابع تصویر VMS، برای حفاظت از داده های تصویری مناسب هستند.

سیرتکامل دوربین های نظارتی
مقالات

سیرتکامل دوربین های نظارتی

سیرتکامل دوربین های نظارتی : به نظر می رسد صنعت نظارت تصویری از توان بسیاری برای فراتر رفتن از ساختار های سنتی امنیتی نزدیک به یک دهه برخوردار بوده است.

پیمایش به بالا